Alles wat je wilt weten over vroeger

Blog

Geschiedenis Voor Kinderen!

Posted by on mrt 29, 2012 in Geen categorie | 0 comments

Welkom bij Geschiedenis Voor Kinderen. Op deze website staat een heleboel informatie over de geschiedenis van de Egyptenaren, Grieken, Romeinen en de Middeleeuwen. Dus wil je graag meer leren over vroeger, of ben je op zoek naar informatie voor school? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres! Leer alles over de geschiedenis!

read more

Waarom wordt geschiedenis niet getoetst op de Centrale Eindtoets?

Posted by on apr 19, 2018 in School | 0 comments

Als je kinderen hebt in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, of bekend bent met het onderwijs, zal je wellicht weten dat alle basisschoolleerlingen aan het einde van groep 8 een verplichte eindtoets af moeten nemen. De bekendste is de Centrale Eindtoets, de voormalige Cito-toets. Hoewel de Cito-toets verplicht is, is het als school niet verplicht om vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuur te toetsen. Waarom is dat eigenlijk? Opzet Cito-toets De Cito-toets is vooral gericht op taal en rekenen. Hierbij wordt weliswaar onderscheid gemaakt tussen vakken als begrijpend lezen, woordenschat en spelling, maar aan wereldoriëntatie kan vrij gemakkelijk voorbij worden gegaan. Leerkrachten van groep 8 en hun directeuren kiezen er in veel gevallen voor om het vak wereldoriëntatie niet te toetsen. De redenen daarvoor lopen uiteen. Zo zijn er scholen die het zonde van de tijd vinden om deze vakken te toetsen, maar ook zijn er scholen die aangeven er geen heil in te zien en het om die manier maar te laten gaan. Wie zich verdiept in de Cito-toets weet dat het vooral het doel is om vaardigheden op het gebied van taal en rekenen inzichtelijk te maken. De uitslag van de Centrale Eindtoets dient immers als beginsituatie op het voortgezet onderwijs. Maar ook blijkt dat wereldoriëntatie van de basisschool niet goed aansluit op het voortgezet onderwijs. Of liever… andersom. Wereldoriëntatie op de basisschool Vanaf groep 4 of 5 – afhankelijk van de lesmethode die op school beschikbaar is – krijgen leerlingen het vak wereldoriëntatie. Daaronder vallen: – Geschiedenis – Aardrijkskunde – Biologie/ natuuronderwijs In de vier tot vijf jaar die volgen wordt er aan allerlei onderwerpen aandacht geschonken. Zo leren kinderen op het gebied van geschiedenis zeer chronologisch hoe de aarde is ontstaan, wat de prehistorie, de Gouden Eeuw en de Eerste en Tweede Wereldoorlog allemaal inhielden. Het eindigt vaak bij de digitalisering en soms al bij terrorisme. Het doel bij de meeste van deze methodes is enigszins verschoven. Want hoewel het bijbrengen van basiskennis een primair doel zou moeten zijn, gaat het vooral om het bijbrengen van vaardigheden. Wereldoriëntatie op de middelbare school Dat er ergens een schakel mist, mag blijken als kinderen in het voortgezet onderwijs geschiedenis krijgen. Want wat zijn de thema’s? – Prehistorie – Eerste Wereldoorlog – Tweede Wereldoorlog – De Gouden Eeuw Kortom: de meeste onderwerpen die op de basisschool behandeld zijn, worden op de middelbare school nogmaals behandeld. Wat is dan het doel van geschiedenis op de basisschool?, zou je zeggen. En wellicht is dat ook de reden dat scholen besluiten om wereldoriëntatie niet te toetsen. Het komt allemaal nog een keer aan bod. De examens die daaraan kleven, zullen genoeg gelegenheid tot toetsing bieden. Lesmethodes en 21e eeuwse vaardigheden Even terug naar de doelen van wereldoriëntatie. Wat het bijbrengen van kennis is lang niet het enige waar het om draait: er zijn ook vaardigheden die aangeleerd moeten worden. Deze gaan in de nieuwste methodes – zoals Blink (Blink Studio) en Wijzer! (Noordhoff Uitgevers) – vooral uit van de 21e eeuwse vaardigheden. Het draait dan onder meer om de volgende vaardigheden, die leerlingen zich middels wereldoriëntatie, eigen moeten maken: – Kritisch denken over het eigen handelen en dat van anderen; – Een onderzoekende, nieuwsgierige houding aannemen; – Digitale geletterdheid (oftewel weten hoe je via internet aan je informatie komt); –...

read more