Mykene

De Mykeense cultuur volgde op de Minoïsche, en begon ongeveer 1550 jaar voor onze jaartelling. De Mykeners lieten schitterende burchten en hoge koepelgraven achter. De kleurige fresco’s op de paleismuren en grafgiften als gouden sieraden, wapens en bewerkte stenen die als zegel(ring) dienstdeden, schetsen een beeld van een rijke, strijdbare bovenlaag en een productieve onderlaag. De mooiste burcht stond in Mykene (of Mycene), maar er waren er nog veel meer. Rond 1150 verdween deze cultuur: de burchten gingen in vlammen op, werden geplunderd of domweg verlaten. Sommige bleven bewoond, maar de weelde en luxe van de tijd daarvoor was definitief verdwenen. Dit waren de ‘donkere eeuwen’ van de Griekse Oudheid, waar pas een einde aan zou komen met de klassieke periode, bekend van zijn dichters, filosofen en schrijvers zoals Homerus en Aeschylus, die in de veelbewogen tijden van weleer hun inspiratie vonden.

Hiernaast een voorbeeld van het Lineair-B, het Mykeense schrift (het Lineair-A werd door de Minoïsche cultuur hiervóór gebruikt). Jammer genoeg is wat men hiervan tot op heden heeft kunnen ontcijferen niet bijzonder interessant. Het zijn meest opsommingen van schattingen of offers: tellijsten van vee, slaven en producten. Ook is het materiaal schaars, omdat vrijwel alles werd geschreven op kleitabletten die slechts in de zon gedroogd werden en dus bijzonder kwetsbaar waren. Dit tablet uit Pylos, een Mykeens staatje op de Griekse Peloponnesos, is in zoverre uitzonderlijk dat het handelt om een inventarisatie van krijgers en wapens. De Mykeense staatjes werden bedreigd door invallers, en de burcht van Pylos zou – net zoals veel andere – aan het einde van de twaalfde eeuw voor onze jaartelling in vlammen opgaan.

Afbeelding: Kretenzische hofdames uit Knossos, ca. 1600 voor onze jaartelling
In de Mykeense periode kwamen kunstenaars uit Kreta naar het Griekse vasteland. De fresco’s uit deze latere periode waren wat minder verfijnd. Uit de afbeelding, afkomstig uit Mykene, ca. 1200 voor onze jaar-telling, blijkt dat de mode in vierhonderd jaar niet ingrijpend was veranderd.

Mykeense vrouw of godin, Huis van de Hogepriester,Mykene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpbureau Shamrock uit Amsterdam heeft zich duidelijk laten inspireren door fresco’s uit de Mykeense tijd bij het ontwerpen van het omslag voor de roman Mykene.