Bouwwerken

De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden bruggen, riolen, havens, wegen, kanalen, huizen, tempels en aquaducten. Een aquaduct is een kanaal voor het vervoeren van water. Meestal gebeurde het vervoeren van water onder de grond, maar op sommige plekken kon dat niet. Dan bouwden de Romeinen bogen van beton en steen. Het waterkanaal moest over de hele lengte precies even schuin aflopen. Want dan bleef het water even hard stromen. Behalve een aquaduct was ook beton een uitvinding van de Romeinen. Het was sterk, goedkoop en gemakkelijker dan steenblokken. Aquaduct betekent eigenlijk waterleiding.

Iedere grote Romeinse stad had midden in de stad een plein. Dat werd het forum genoemd. Het was een soort marktplaats, waar iedereen samen kwam. In Rome is nog een deel over van het forum. Het heet natuurlijk het “Forum Romanum” (het plein van Rome). Het Forum Romanum was het centrum van de stad. Alle belangrijke gebouwen stonden er in de buurt. Het Colosseum en het Circus Maximus stonden er ook vlakbij. Op het Forum Romanum stond ook de belangrijkste tempel. De tempel was voor de goden Jupiter, Juno en Minerva.

Er was ook een tempel gebouwd voor alle goden. Deze tempel heet het “Pantheon” (pan = alle, theon = goden) Deze tempel werd gebouwd tussen 118 en 125 n. Chr. en is het mooiste bouwwerk dat bewaard is gebleven. Het pantheon komt uit de tijd van keizer Hadrianus.

Veel keizers lieten voor zichzelf een triomfboog bouwen. Deze triomfboog is gebouwd ter ere van keizer Constantijn. Hij is gebouwd in 315 n. Chr. en staat in Rome. Keizer Constantijn regeerde van 213 tot 337 n.Chr. en stichtte de beroemde stad Constantinopel. Keizer Constantijn was de eerste christelijke keizer.

Romeinse steden werden vaak aangelegd in de vorm van een ruitjespatroon. Er waren huizenblokken die gescheiden werden door rechte straten. Zo’n huizenblok stond vol huizen en winkels. Vaak waren de huizen dicht op elkaar gebouwd. Huizenblokken werden insulae genoemd. De meeste Romeinen leefden in deze appartementen. De onderste verdieping waren meestal winkels. De mensen leefden op de tweede en derde etage. De huizen waren klein, benauwd en donker. Glas voor ramen was er pas 100 n Chr.

De meeste huizen hadden geen w.c. De mensen gingen naar een open toilet. Je snapt wel dat het een gezellige boel geweest moest zijn hier op de w.c. in de buitenlucht. Maar echt fris zal het daar wel niet geweest zijn.

De Romeinen zijn ook een tijdje de baas geweest in Engeland. In het noorden van Engeland staat nog een bekende muur van de Romeinen. Deze muur wordt “de muur van Hadrianus” genoemd. Hadrianus was een keizer die de opdracht gaf deze muur te bouwen. De muur werd gebouwd tussen 122 en 128 na Christus. De muur is 117 kilometer lang! De muur werd gebouwd omdat het de grens van het Romeinse rijk was. Bovendien kon de muur andere volken en stammen buiten houden als dat moest. Als andere volken (barbaren) geen wapens bij zich hadden, mochten ze wel langs de muur en mochten ze handel drijven in het Romeinse Rijk.

De rode lijn op het kaartje geeft aan waar de muur van Hadrianus gebouwd is. Deze 117 km lange muur was dus een grenspost van de Romeinen. De muur werd gebouwd door legionairs (Romeinse soldaten). 11.500 soldaten moesten de wacht houden bij de muur. Maar dit werkje mochten de hulptroepen doen. (Niet-Romeinse soldaten)

De muur van Hadrianus was ook voor de veiligheid gebouwd. Er lag een gracht voor de muur. Achter de muur lag een Romeinse weg. Er waren 2 wallen, waardoor de schildwachten een goed zicht hadden. Tussen deze wallen lag nog een vallum, een bredere gracht.

Romeinen algemeen

Maatschappij

Oorlog

Goden

Pompeï